عیب یابی سیستم های کنترلی

,
عیب یابی سیستم های کنترلی برای عیب یابی سیستم های کنترلی در ابتدا بهتر است ساختار یک سیستم کنترلی را مورد بررسی قرار دهیم.عموما هر سیستم کنترل شامل بخشهای مختلفی است. در پایین ترین لایه در سطح فیلد سنسورها و عملگرها قرار دارند که این ت…